Data zamieszczenia 06.07.2020 r.

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - strona 1
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- strona 2

 • Data zamieszczenia 30.06.2020 r.

 • Informacja o złożonych ofertach

 • Data zamieszczenia 16.06.2020 r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • STWiOR
 • Załącznik nr 8a - rzut pomieszczeń objętych zamówieniem
 • Pliki edytowalne
 • Załączniki w wersji edytowalnej

 • Data zamieszczenia 26.06.2018 r.

 • Zawiadomienie

 • Data zamieszczenia 19.06.2018 r.

 • Informacja o złożonych ofertach

 • Data zamieszczenia 05.06.2018 r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • STWiOR
 • Przedmiar
 • Pliki edytowalne
 • Załączniki w wersji edytowalnej

 • Data zamieszczenia 26.01.2018

 • Informacja

 • Data zamieszczenia 20.07.2017

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Data zamieszczenia 17.07.2017

 • Informacja o złożonych ofertach

 • Data zamieszczenia 06.07.2017

 • Ogłoszenie o zamówieniu - zmiana
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 • Data zamieszczenia 29.06.2017

 • Ogłoszenie o zamówieniu
 • SIWZ
 • Opis przedmiotu zamówienia
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • Przedmiary
 • K-1
 • K-2
 • K-3
 • K-4
 • Pliki edytowalne
 • Załączniki w wersji edytowalnej

 • Data zamieszczenia 19.06.2017

 • Informacja o złożonej ofercie
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

 • Data zamieszczenia 01.06.2017

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Dokumentacja projektowa
 • branża budowlana
 • branża elektryczna
 • branża sanitarna
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - przebudowy i rozbudowy budynku szkoły wraz z instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacji elektrycznej wewnętrznej
 • Załączniki
 • Załączniki w wersji edytowalnej

 • Data zamieszczenia 30.05.2017

 • Ogłoszenie

 • Data zamieszczenia 15.05.2017

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Dokumentacja projektowa
 • branża budowlana
 • branża elektryczna
 • branża sanitarna
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - przebudowy i rozbudowy budynku szkoły wraz z instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacji elektrycznej wewnętrznej
 • Załączniki
 • Załączniki w wersji edytowalnej

 • Data zamieszczenia 12.05.2017

 • Ogłoszenie - Unieważnienie przetargu

 • Data zamieszczenia 27.04.2017

 • Ogłoszenie
 • SIWZ
 • Dokumentacja projektowa
 • branża budowlana
 • branża elektryczna
 • branża sanitarna
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - przebudowy i rozbudowy budynku szkoły wraz z instalacjami wentylacji mechanicznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacji elektrycznej wewnętrznej
 • Załączniki
 • Załączniki w wersji edytowalnej

 • Data zamieszczenia 16.01.2017

 • Plan zamówień publicznych

 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 06.08.2015 r. -
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 03.07.2015 r.
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej z dn. 02.07.2015 r.

 • Zawiadomienie

 • Data zamieszczenia 17.06.2015

  Numer ogłoszenia: 147340 - 2015

  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Uwaga modyfikacja !!!
  3. Modyfikacja nr 1
  4. Załącznik nr 1.1 do SIWZ po korekcie
  5. Załącznik nr 7 do SIWZ po korekcie
  6. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego
  7. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
  8. Przedmiary robót 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

   Data zamieszczenia 26.08.2014

  Numer ogłoszenia: 283566 - 2014

  Gościcino: zamówienie uzupełniające - Prace remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń dla potrzeb kompleksu budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


  Data zamieszczenia 20-06-2014

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie nr 205540-2014 z dnia 2014-06-18 r. - rozstrzygnięte.

  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26-06-2014 r.

  Modyfikacja i zmiana ogłoszenia

  SIWZ

  Załącznik nr 7 do SIWZ

  Załącznik nr 1 - Zbiorcze zestawienie kosztów

  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

  Przedmiar robót

  Przedmiar robót 2


  Data zamieszczenia: 16.12.2013
  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: roboty budowlane

   


  Data zamieszczenia: 09.07.2013
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


     Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 03.07.2013 r.


   


  Numer ogłoszenia: 113337 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  Gościcino: Prace remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń dla potrzeb kompleksu budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 w branży :

  ·         Ogólnobudowlanej

  ·         Elektrycznej

  ·         sanitarnej

  Ogłoszenie

  SIWZ

  Przedmiar robót

  Specyfikacja techniczna

   


  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej przetargu z dnia 14.12.2012 r.


  Ogłoszenie z dnia 14.12.2012 r. dotyczące zadania pn :
  Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni  budynku szkolnego  Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22’’ o kaloryczności min. 42,6 MJ/kg wraz z transportem na sezon grzewczy 2013 r.

  Ogłoszenie

   

  SIWZ

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dnia 14.12.2012 r.


  Ogłoszenie z dnia 03.12.2012 r. dotyczące: "Dostawy oleju opałowego lekkiego w ilości 80.000 litrów do kotłowni budynku szkolnego Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 o kaloryczności min. 42,6 MJ kg wraz z transportem na sezon grzewczy 2013 r.".

  Ogłoszenie

  SIWZ

  Modyfikacja do SIWZ 1


   

   Ogłoszenie numer : 321552 - 2012 z dnia 29.08.2012 r.
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane   

   Ogłoszenie nr 219614-2012 z dnia 2012-06-25 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gościcino
  Prace remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń dla potrzeb kompleksu budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 w branży a.ogólnobudowlanej b.elektrycznej c.sanitarnej 1.Sala lekcyjna nr 3...
  Termin składania ofert: 2012-07-10

   

  Ogłoszenie

   


   

  Ogłoszenie nr 258236-2012 z dnia 2012-07-18 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Gościcino
  Prace remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń dla potrzeb kompleksu budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 w branży : a.ogólnobudowlanej b.elektrycznej c.sanitarnej 1. Sala lekcyjna nr...

   

  Ogłoszenie

   


   

  Zawiadomienie o wybraniu najkorzystniejszej oferty dot zam pub. o udzieleniu zamówienia  publicznego  realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego  pn: Prace  remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń  dla potrzeb kompleksu budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie 

  Zawiadomienie z dn. 12.07.2012 r.

   


   Gościcino: Prace remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń dla potrzeb kompleksu budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 w branży, a.ogólnobudowlanej b.elektrycznej c.sanitarnej

   

  Numer ogłoszenia: 219614 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012

   Powtórne ogłoszenie z dn. 27.06.2012 r.

  Modyfikacja nr 1 do SIWZ

   Ogłoszenie o zamówieniu

  Specyfikacja techniczna

  Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

  Roboty remontowe gabinet dentystyczny

  Roboty remontowe sala 6 i 8

   


   

  ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

  Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego ,Gościcino u. Wejherowska 22 jako Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z  2010 r., Nr 113, poz. 759) niniejszym zawiadamia, iż w dniu 25.06.2012  r. zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego.

  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

  Data zamieszczenia: 08.06.2012

  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2012 godzina 10:00

  Prace remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń dla potrzeb kompleksu budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 w branży a. ogólnobudowlanej b. elektrycznej c. sanitarnej

  Ogłoszenie o zamówieniu

  SIWZ

  Modyfikacja nr 1 do SIWZ

  Przedmiar robót

  Przedmiar gabinet dentystyczny

  Przedmiar sale 6 i 8

  Specyfikacja techniczna

  Szafki szatniowe