Niekonwencjonalne zajęcia
Nowa podstawa programowa kładzie duży nacisk na kształcenie u uczniów myślenia komputacyjnego. Chodzi o to, by dzieci nauczyły się korzystać z pewnych nawyków myślowych, które są niezbędne w informatyce, ale w jakimś stopniu są obecne od dawna w codziennym życiu każdego człowieka.
Jest to przede wszystkim umiejętność dedukcji, myślenia analitycznego i algorytmicznego. Jest to także metoda rozwiązywania problemów polegająca na: określaniu istoty samego problemu, rozkładaniu go na elementy składowe, znajdowaniu prawidłowości i reguł, eliminowaniu tego co nieistotne, tworzeniu rozwiązań krok-po-kroku, znajdowaniu i poprawianiu błędów. Służy temu szereg ciekawych, niekonwencjonalnych gier i zabaw, min. z Matą Mistrzów Kodowania, system K-First, gry w szachy, programowanie w ruchu, Lego Mathematic, zajęcia z robotami. W tego typu zajęciach uczestniczą dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I - III. Dzięki nim uczą się: kreatywności, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów przewidywania, współpracy, empatii, uważności i wytrwałości.