18.09.2017 r. – Zebrania z Rodzicami klas I – VII
6.11.2017 r. – Konsultacje dla Rodziców klas I – VII
25.01.2018 r. – Zebrania z Rodzicami klas I – VII
19.03.2018 r. – Konsultacje dla Rodziców klas I – VII
14.05.2018 r. - Zebrania z Rodzicami klas I – VII
Terminy zebrań w oddziałach przedszkolnych zgodnie z potrzebami ustalają Wychowawcy.