Dni wolne:

  • 11.09.2020 – piątek, Jubileusz szkoły
  • 19.03.2021 – piątek, pierwszy dzień wiosny, Dzień Nowych Technologii
  • 25,26,27.05.2021 – egzaminy Ósmoklasisty
  • 1, 2. 06.2021 – wtorek, środa przed Bożym Ciałem
  • 4.06.2021 – piątek po Bożym Ciele